XO Safety

Med sin koppling till befintliga register i Omborddata XO hanteras funktioner för kontroll av bemanning, behörigheter, friskintyg och övningar i ett lättanvänt menyutförande har XO-Safety blivit ett mycket populärt verktyg på både färjor och på utefartsfartyg. Kopplingen gör att XO-Safety kräver mycket lite underhåll då de flesta personuppgifter som används för kontrollerna redan finns inlagda i XO.

I personkortens register kontrolleras behörigheter och friskintygs giltighetstider och i journalerna eventuella befattningsvikariat under aktuell dag. Resultatet är en kontinuerlig, snabb och säker redovisning utan några extra tidskrävande arbetsmoment.

Avfärdskontroll
Inför avgång aktiveras en avfärdskontroll. På skärmen erhålls information om bemanningsstatusen och på ett lättöverskådligt sätt informeras om aktuell bemanning i förhållande till den kravspecifikation som gäller för säkerhetscertifikatet. Underlaget kan i automatik skickas till rederikontoret i form av en datafil som även inkluderar gjorda säkerhetsövningar. Efter överföring till rederikontoret kan där önskat fartyg väljas och selektering göras för vilken avgång som önskas redovisad.

Säkerhetsövningar

Från ett centralt register innehållande samtliga övningsalternativ som finns i rederiet markeras den typ av övning som ska hållas. Även kan en ”Variant” av övningen väljas. T.ex. kan huvudövningen vara Brand och här kan man som varianter då ha t.ex. Brand i maskin eller Brand i besättningsutrymmen.

Genom att dubbelklicka på ett specifikt besättningsnamn erhålls direkt information om vilka övningar denna varit med på under hela hans tid ombord. Även visas hans behörigheter som finns registrerade i hans personkort.

Egenkontroller
XO-Safety har visats för sjöfartsverkets inspektörer och fått ett mycket positivt mottagande. Deras åsikter genererade nya funktioner för underlättande av hantering som anses vara viktig vid olika kontroller. Även kan modulen vara till stort gagn för det nya inspektionsförfarandet med egenkontroll som körs på prov och troligen blir permanent för vissa fartyg. Genom att erbjuda möjlighet att via rederikontorets system hämta aktuell information från fartygens databas optimeras egenkontrollen med ytterligare tidsbesparing för både fartyg och inspektion som resultat.

Koppling till ODCardReader och ODCardPrinter

XO Safety kan med fördel kompletteras med ODCardReader och ODCardPrinter. Med denna lösning för man en komplett landgångskontroll med produktion av personalkort och kontroll av vem som är ombord samt “missing crew”-funktion.