ODScan

Efter växande krav på hantering av säkerhetsdokument och behörigheter har vi tagit fram tilläggsmodulen ODScan. Modulen interagerar med de fält i Omborddata XO:s PK-kort som är relevanta. När exempelvis en behörighet lagts på en person får användaren valet att scanna in den.  Detta kan antingen göras direkt när en behörighet matas in, eller kan man göra det i efterhand. När dokumentet scannats in kan man därefter granska det direkt från PK-kortet. ODScan bearbetar de scannade dokumenten så att de blir i lämplig storlek för att sedan överföras till rederikontoret. Överföring av de scannade dokumenten sker samtidigt som resten av ODXO-databasen synkroniseras.

Användningsområden:

  • Större tillförlitlighet för inmatade uppgifter
  • Rederikontoret ges ökade underlag för t.ex. utbildningar
  • Dokument för olika syften kan tillhandahållas från rederikontoret istället för från fartygen