ODCardPrinter

ODCardPrinter är ett verktyg för att designa och skapa personalkort kopplat till befintligt Omborddata XO-system.

Designen för korten bygger användaren upp i form av olika mallar. Underlag och personalfoto hämtas från Omborddata XO och läggs in i de olika mallarna.

ODCardPrinter är uppdelat i två delar, en designer där mallar för olika typer av kort skapas samt en dialogruta där det dagliga arbetet sker. Här visas en förhandsgranskning och val för olika mallar och utskriftsmöjligheter.

Mallarna kan till exempel vara användbara när man ska skapa skilda kort för gäster, entreprenörer eller ordinarie personal.

För smidigast möjliga arbetsflöde rekommenderar vi denna modul tillsammans med vår kameramodul ODCamera som finns beskriven i separat produktblad.