XO Info Center Hosted

XO Infocenter är Omborddatas webbaserade personal portal där de sjöanställda enkelt och säkert får tillgång till den information som är relevant.

XO Infocenter Hosted är tillskillnad från standardversionen installerad på Omborddatas servrar. Med hjälp av en synkroniseringsfunktion uppdateras portalen dagligen med data från rederikontorets ODXO-databas.

Fördelar med en hostad installation:

Installation

Normalt vid en kundplacerad implementering av XOIC krävs en arbetsinsats av antingen egna It-tekniker eller Omborddata. En typisk installation med hjälp av Omborddata tar 4 – 6 timmar.

Eftersom XOIC Hosted är placerad på av Omborddata underhållna servrar tillkommer inga extra timkostnader. Initial installations- och uppstartstid är också reducerad jämfört med den kundplacerade lösningen.

Hårdvara

Vid en kundplacerad implementering rekommenderar vi av säkerhetsskäl att XOIC placeras på en dedikerad server.

Med XOIC Hosted undviker kunden alla hårdvarukostnader och även licenskostnader för operativsystem.

Underhåll och uppdateringar

XOIC Hosted underhålls och uppdateras löpande av Omborddata. Det betyder att systemet alltid är underhållet och uppdaterat samtidigt som nya versioner släpps.

Vid en kundplacerad installation tillkommer arbetet med att installera uppdateringar. Löpande uppdateringar utförs av antingen egna It-tekniker eller Omborddata mot normalt timarvode.

Nya funktioner först

XOIC används idag redan av tusentals sjömän. Det betyder att vi har en bred användarbas. Med det kommer många nya idéer på nya funktioner. Dessa kommer XOIC Hosted-användare att ta del av först.

Läs mer om: XO Info Center