XO Info Center

XO Info Center är en webbaserad självbetjäningsportal där den anställde själv kan logga in och ta del av information som finns tillgänglig i personalsystemet Omborddata XO.

XO Info Center kommer som standard med en mängd funktioner, både för den anställde och för rederiets administrativa rutiner kring portalen.

 

Fördelar:

  • Minskade portokostnader genom att minimera de dokument som skickas med post.
  • Minskat merarbete för att manuellt plocka fram dokument och information.
  • Informationen lättillgänglig för de anställda på Internet, dygnet runt.
  • Högre kvalitet på personalregister genom smarta uppdateringsfunktioner.
  • Rederiinformation och nyheter lätt tillgängligt för den anställde.
  • Utbyggbart.

 

XO Info Center Personalportal

Sjöanställd personal får via XO Infocenter tillgång till information om egna personunderlag som t.ex. adress, friskintyg, pass, visa, löneavier, AT-journaler, ackumulerade saldon, kontonummer m.m.

Demokörning

På XO Infocenters två demosajter kan man testa portalens olika möjligheter genom att logga in på något av nedanstående alternativ.

Kontakta oss för att få uppgifter uppgifter för att logga in på XO Infocenters demosajter

Läs även om: XO Info Center Hosted