ODSeabot

ODSeabot har tagits fram eftersom vi har sett ett tydligt behov ute på de fartyg vi besökt de senaste åren. Ombord finns en mängd olika manuella rutiner som skall genomföras i olika datasystem, allt från säkerhetskopieringar till överföringar av data och programuppdateringar, och dessa rutiner blir bara fler och fler.

OD Seabot är en produkt som automatiserar alla dessa manuella rutiner.

I systemet finns en mängd förkonfigurerade rutiner för att hantera olika uppgifter i Ombord Data:s programvaror som sändningar mellan fartyg och rederikontor, backup av databaser och kontroll efter uppdatering för
att nämna några.

Utöver dessa rutiner, som är kopplade till Ombord Data:s program, innehåller OD Seabot en mängd standarfunktioner som kan användas för att skapa automatiska rutiner i andra programvaror.

Dessa funktioner inkluderar bland annat filhantering, e-post, FTP kommunikation, hantering av zip-filer och exekvering av program.

Alla rutiner som skapas i OD Seabot kan schemaläggas och därmed startas automatiskt, men kan också vid behov startas manuellt genom ett enkelt klick på OD Seabots pekskärm.

På OD Seabots tydliga översiktsbild visas alltid status på alla de rutiner som finns upplagda i systemet och man ser enkelt om någonting inte fungerar som det skall.

Specialrutiner
Med hjälp av de inbyggda standardfunktionerna kan man skapa egna rutiner för att säkerställa att specifika uppgifter utförs ombord. Det är också enkelt att få skapat specialfunktioner för att utföra mer avancerade rutiner. Dessa kan beställas från antingen Ombord Data eller andra leverantörer beroende på funktionens natur.

Inte bara ett program
OD Seabot är inte bara ett datorprogram utan en komplett produkt med både hårdvara och mjukvara.

Allt levereras i form av en specialPC, en dator integrerad i en tryckkänslig skärm, allt i ett kompakt och robust utförande, tänkt att placera på bryggan eller fartygskontoret där man enkelt kan ha uppsikt över de rutiner som skall automatiseras.

Allt levereras färdiginstallerat och de rutiner vi kommit överens om skall användas finns redan konfigurerade.

Det är bara att koppla in och köra igång!

Central administration och övervakning
Idén med OD Seabot är att den skall förenkla och höja kvaliteten på de datarutiner som utförs ombord.

För att säkerställa detta har vi i produkten byggt in stöd för central administration av rutiner och central övervakning med larmfunktioner om någonting inte fungerar.

Omborddata eller rederiets IT avdelning kan på distans lägga upp och ändra rutiner, kontrollera loggar och få varningar från OD Seabot utan att vara ombord.