XOStandIn

XOStandIn är ett bemanningsverktyg där rederiets medarbetare själv anger sin tillgänglighet för arbete. Processen för att hitta en medarbetare som faktiskt kan och vill arbeta blir enkel, snabb och tillförlitlig.

Som medarbetare slipper du bli förfrågad om arbete vid tillfällen då du inte kan. Du kan känna dig säker på att din arbetsgivare har korrekt information om din tillgänglighet och kompetens.

Eftersom verktyget är webbaserat har det ingen betydelse om bemannaren är fartygsbaserad eller landbaserad.

Bemannaren söker upp de medarbetare som har angett att de vill arbeta en viss period. Vid sökning kan filtrering för behörigheter, befattningar och fartygskännedom göras för att vara säker på att få rätt kompetens ombord. Vid en bokning av medarbetare går det automatiskt ut ett SMS och e-post till den som blivit bokad. Det betyder att man slipper tidsödande telefonkonversationer med personer som inte har intresse av att arbete, innan man tillslut hittar någon som gärna vill hoppa in.

  • XOStandIn kan integraras med Omborddatas befintliga system och på så sätt återanvända den information som redan finns om exempelvis behörigheter, fartyg och befattningar.
  • XOStandIn fungerar även helt fristående.