Välkommen!

Omborddata erbjuder ett komplett system för personalhantering, lön, bemannings- och behörighetskontroll för både svensk och internationell handelssjöfart.

Varje månad hanterar våra system 15.000 - 20.000 löner.