M/F Ask och M/F Urd

 

Vi välkomnar Stena Lines fartyg Ask och Urd. Ombord på fartygen används Omborddatas produkter Omborddata XO och Omborddata XO Safety. Lösningen innefattar en besättningsdatabas som innehåller besättning och dess certifikat, utbildningar och säkerhetsövningar samt arbetstid/vilotid. Systemet övervakar även fartygets bemanning enligt säkerhetsplanen och varnar enligt uppsatta regler.

M/F Ask och M/F Urd har Dansk flagg och trafikerar linjen Travemunde – Liepaja.

Ask STL

Urd new