Välkommen Stena Spirit!

Stena Spirit

Vi välkomnar Stena Lines fartyg M/S Stena Spirit som användare av Omborddata XO-E samt XO Safety. Fartyget trafikerar linjen Karlskrona – Gdynia med polsk besättning och Bahamas-flagg.

Installationen ombord på Stena Spirit är en del av ett större projekt tillsammans med Stena Line där vi kommer att fortsätta med fler linjer löpande.

Omborddata XO-E är vårt system för att hantera internationella fäjor med bland annant, arbets- och vilotid, avtal, personalregister samt avtal och lön.

XO Safety är vårt system för hantering av fartgets säkerhetsbemanning. Delar som innefattas är behörighetskontroll på både fartygs- och personnivå, övningsregistrering, rapportering, sökningar samt avfärdskontroll med replikering till rederikontor.