Användareseminarie 2010

Omborddatas årliga användareseminarie var i år i Siriushuset i Malmö den 9:e december. Vi fick besökare från stora delar av Sverige och även Åland var representerat.

Vi gick genom rutiner om vad som bör tänkas på inför ett årsskifte. Vi meddelade även att vi nyligen blivit certifierad PA-leverantör hos Collectum, detta medför att våra användare nu enkelt kan lämna sina Collectum-uppgifter på internet.

Försäkringskassans nya regler diskuterades, och vi informerade om vad som kommer att gälla.

Befintliga Omborddata XO-i användare fick en glad nyhet, under våren 2011 kommer vi att slå ihop Omborddata XO-i med den senaste versionen av Omborddata XO som tidigare bara fanns på svenska. Nu kan utefartsanvändare välja mellan engelska eller svenska vid inloggning i programmet. Sammanslagningen innebär att alla våra användare kommer ha tillgång till alla de senaste funktioner och moduler som vi tillhandahåller.

Vi demonstrerade och lät deltagarna testa våra senaste moduler: ODScan, ODCam och ODCardPrinter. Dessa moduler är fullt integrerade i Omborddata XO både för färje- och utefart. Mer information finns under produktkategorin.