Kontrakts- och meddelandemodul

Vår nya modul hanterar två eftertraktade funktioner enligt följande:

Kontrakt

På rederikontoret kan nya kompletta personkort läggas upp med fullständiga avtalsunderlag och lönegrunder.
Kontraktet aktiverar ombord i automatik personkort och AT- journal med fullständig information för aktuell anställningsperiod.

Meddelande

På rederikontoret kan man i en specifik AT- journal skriva ett meddelande- Efter överföring till fartyget flaggas det ombord för vilken journal som har fått ett meddelande. När journalen öppnas visas meddelandet och vid läsbekräftelse erhålls en utskrift.

Både kontrakt och meddelande hämtas automatiskt när fartyget gör sin vanliga överföring till kontoret.