Rederi AB Eckerö

Efter givande och intensiva kursdagar i Mariehamn påbörjas inkörningen av Omborddata XO med för M/S Eckerö anpassade fackliga avtal med årsarbetstid för SEKO och dagreglerat befälsavtal.