Om oss

Omborddatas första version släpptes 1985 i samband med PC-datorns genombrott.

Därefter har vi i snart 35 år tillsammans med engagerade användare arbetat med kontinuerlig och konstruktiv programutveckling. Bland våra kunder finns mer än 30 rederier med ca 130 fartyg.

Omborddata är till 100% inriktat på en programvara som ska effektivisera och underlätta personaladministrationen för svensk och internationell sjöfart.

Våra olika moduler som finns beskrivna under rubriken produkter är länkade för att optimalt använda samma databaser till olika ändamål.

Vår tanke är att ha ett nära samarbete med våra användare, där vi är lyhörda för önskemål och idéer som vi på ett optimalt sätt kan omvandla till användarevänliga produkter.

Vi är ett konstruktivt gäng – en mix av erfarna sjöfarare/programmerare och unga engagerade programmerare med interaktions- och projektledningskunskap, alla med stor arbetsglädje.